Skřítek Lesík a jeho kamarádi – DDM (1.A,B)

Děti se zábavnou formou seznámily se zvířátky v lese, zahrály si pár zábavných her  a řešily přírodovědné úkoly o lese. Na závěr si vyrobily krásný kouzelný klobouk skřítka Lesíka, který si odnesly do třídy.