„SeneCura“

Dne 13.5.2019 vystoupily děti z kroužku „Pohádková muzika“ v Domově pro seniory „SeneCura“ s pásmem písniček a s pohádkami „O Červené Karkulce“ a „O Šípkové Růžence“.  Představení se seniorům velice líbilo, neskrývali slzy dojetí a na závěr našeho vystoupení si s námi zazpívali píseň „Ach, synku, synku“, při které je děti doprovázely na Orffovy nástroje. Děti byly za svůj výkon odměněny  velkým potleskem i sladkostmi.