pasování prvňáčků na čtenáře

Ve středu 12. června proběhlo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Obě první třídy se postupně vystřídaly v knihovně na Brněnské ulici, kde byl pro ně připraven program s překvapením a to v podobě samotného pana krále.

Ten si nejprve poslechl, jak zdatní čtenáři prvňáčci jsou. Každý z dětí musel přečíst kousek pohádky z knížky „Kvak a Žbluňk“. Teprve potom byly děti panem králem pasovány na čtenáře a jako správné čtenáře je čekala odměna v podobě knížky a čtenářského průkazu.

Celý program byl zakončen slavnostním čtenářským slibem.