Konference projektu GLOBAL ISSUES GLOBAL SUBJECTS (7.B, 8.B)

V Pevnosti poznání proběhla konference projektu GLOBAL ISSUES GLOBAL SUBJECTS, jejímž hlavním organizátorem byla organizace ARPOK. Cílem této konference bylo představit jednotlivé týmy žáků a jejich „miniprojekty“ týkající se cílů udržitelného rozvoje a vzájemné sdílení zkušeností, co se v rámci tohoto několikaměsíčního projektu jednotlivým týmům povedlo, co zrealizovaly.

Sešlo se tam celkem sedm týmů z celé ČR. Z Olomouce a Olomouckého kraje jsme se do tohoto projektu zapojili jako jediná škola, a to rovnou se třemi pracovními týmy žáků (Verča, Verča, Bára, Slávka, Natka ze 7.B, Oliver, Radim, Filip, Tom, Kája ze 7.B a Adéla, Verča, Terka, Anet a Kája z 8.B). Přestože naši žáci patřili mezi nejmladší, nezalekli se konkurence týmů ze středních škol a gymnázií a ukázali všem, na čem pracovali, co si naplánovali a uskutečnili. Počáteční  nervozita s mluvením před cizími lidmi sice byla, ale všechny týmy se s tím vypořádaly skvěle.

A co vlastně týmy naší školy zrealizovaly?  Nebylo  toho opravdu málo,  můžete to  posoudit sami.

 • Projektový den pro 1. stupeň – a v rámci něho programy pro jednotlivé ročníky – pro 1. a 2. třídy – třídíme odpad, pro 3. třídy odpovědná spotřeba, pro 4. a 5. třídy znečištění vodních toků
 • Aby nám odpadl odpad 1. stupeň – vyrábění z odpadového materiálu
 • Projektový den pro 2. stupeň – Aby nám odpadl odpad 1. stupeň – vyrábění z odpadového materiálu
 • Májové dílničky pro rodiče a děti
 • Výstavka prací
 • Návštěva čističky odpadních vod
 • Úklid v okolí řeky Moravy
 • Oslovení škol nacházející se v povodí řeky Moravy k úklidu kolem tohoto vodního toku
 • Statistika v obchodech – používání různých nákupních tašek + vyhodnocení
 • Mapování stanovišť popelnic v okolí naší školy + vyhodnocení
 • Propagace celého projektu a výstavka prací v atriu školy
 • Účast na konferenci

 

Zpětná vazba od samotných členů týmů

Bylo to super, naučili jsme se nové věci týkající se odpovědného přístupu k životnímu prostředí, spolupracovali jsme a vzájemně si pomáhali, nejtěžší bylo mluvit před ostatními lidmi/dětmi, zaujmout mladší spolužáky, zorganizovat program pro ně, měli jsme radost, že se dětem náš program líbil, poslouchaly nás, co jsme jim říkali, užili jsme si to a příště bychom šli do toho  znovu….

 

Za veškerou práci a úspěšnou reprezentaci školy patří všem zúčastněným velké poděkování.

Děkujeme!!!