Jak si nenechat ublížit (čtvrté a páté třídy)

V úterý 17. 12. 2019 jsme zajistili pro žáky 4. a 5. tříd besedu, jejíž cílem bylo zvýšit povědomí o osobním bezpečí nejen v krizových situacích, ale zejména v každodenním životě a v běžných situacích, kdy právě pro jejich „běžnost a obvyklost“ přestáváme být ostražití. Žáci si měli zodpovědět na otázky, jak a zda vůbec poznají nebezpečného člověka, jaké může mít projevy chování a zejména, jak se zachovat při setkání s cizími lidmi a následně vše řešit s dospělými.

Přednášku realizovala Poradna pro ženy a dívky Olomouc.