Vánoční turnaj – florbal

Jako každý rok i letos se konal vánoční turnaj, ve kterém se soutěžilo o putovní pohár ředitele školy tentokrát ve florbale. Organizaci měla na starost třída 9. B pod vedením Mgr. Petrencové. Hrálo se ve dvou kategoriích. V mladší kategorii se utkali žáci 6. – 7. tříd a ve starší kategorii bojovali proti sobě žáci 8. a 9. ročníků. Celkem se zúčastnilo 9 družstev II. stupně a odehrálo se 16 zápasů. Po usilovném boji na 3. místě v mladší kategorii skončila třída 7. A –, na 2. místě třída 6. A a první místo obsadila třída 7. B. V kategorii starších se nejlépe dařilo třídě 9. B, která převzala i putovní pohár, druhé místo získala třída 8. A a na  třetím místě skončila třída 9. A. Vítězům gratulujeme a všem hráčům děkujeme za férovou hru. Zvláštní poděkování patří také našim rozhodčím, paní učitelce Mgr. Řezníčkové, Mgr. Bláhové a panu učiteli Mgr. Chalupnému a organizačnímu týmu za spolupráci při tomto turnaji.

 

Zapsala: Mgr. Petrencová