Na ostrově (4.C)

Žáci 4.C  navštívili DDM Jánského, kde byl po ně připraven výukový program „Na ostrově“. Děti si zahrály hru na trosečníky, seznámily se s životem na opuštěném ostrově. Jak se zachránit – využití rostlin, zvířat a vyplaveného materiálu. Závěrem hry byl nalezený poklad, který byl na opuštěném ostrově ukrytý a možnost záchrany. Spojení hry a výuky, bylo velmi zdařilé, dětem se hra velmi líbila.