Výchovný koncert (2. A, B)

V pátek 6. března navštívily obě druhé třídy výchovný koncert v sále Moravské filharmonie Olomouc.

Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o žesťových nástrojích, které jsou nejhlasitější nástroje symfonického orchestru. Viděli a slyšeli největší a nejhlouběji hrající nástroj a to vše při poslechu hráčů Olomouckého žesťového kvinteta s průvodním slovem pana Radima Černína.