Stále se učí

Průběh výuky je uváděn v MENU v sekci VÝUKA ONLINE.