Hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Kritéria hodnocení žáků školy za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází z vyhlášky MŠMT ČR číslo 211/2020.

 

Žáky budeme hodnotit dle §1 odstavce 1 uvedené vyhlášky:

 

§ 1
Hodnocení žáků
(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020
a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

Podrobnosti k vyhlášce a její celé znění je ZDE.

 

Podrobné informace k hodnocení žáků 1. stupně dostanou zákonní zástupci žáků prostřednictvím elektronické komunikace od třídních učitelek žáků.

 

Podrobné informace k hodnocení žáků 2. stupně dostanou žáci od jednotlivých vyučujících prostřednictvím elektornické komunikace (MS Teams).