Konzultace žáků 9. ročníků

Konzultace žáků 9. ročníků k přijímacímu řízení na střední školy probíhají v úterý a ve čtvrtek od 9.00 do 10.50 hodin.

Dle požadavků žáků mohou být konzultace prodlouženy (delší než do 10.50 hodin), popřípadě mohou probíhat i v další pracovní dny.

Konzultace ve škole jsou i nadále podpořeny on-line výukou.