Konec školního roku 26. 6. 2020

Ředitel školy rozhodl o udělení
ředitelského volna na dny 29. a 30. června.

Důvodem je oprava elektroinstalace hlavního rozvaděče v souvislosti s prasklou vodou budovy školní družiny a jídelny.

Konec školního roku a vydání vysvědčení
proběhne v pátek 26. června.

Výuka žáků 1. stupně bude v pátek 26. června probíhat dle původní dohody (do 12 popřípadě do 16 hodin).

Vysvědčení je možné vydat nejdříve v pátek 26. června. Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena v kanceláři školy.