Netradiční hodina tělesné výchovy 5.B

Pravdou je, že hodin tělesné výchovy bylo v tomto školním roce pomálu. Ale i přesto, proč si je nezpestřit? Proč nerozšířit dovednosti našich žáků a nezasvětit je do tajů bowlingu, o který sami žáci projevili zájem a akci navrhli? Žákovská iniciativa se cení a vítá, a proto jsme svižnou procházkou zamířili místo do tělocvičny či na hřiště do Šantovky za bowlingem. Po počátečních nejistých a nesmělých pokusech těch, kteří se s disciplínou teprve seznamovali, se rozpoutal souboj plný napětí, ale zejména plný humoru a radosti z pokoření řady kuželek. To nejcennější přesto nebyly padlé kuželky a počet bodů, ale to, že někteří páťáci zcela spontánně a upřímně povzbuzovali své souputníky, kterým se zpočátku nedařilo a bowlingovou kouli drželi poprvé v životě. Právě ti, kteří se takto projevili, jsou jednoznační vítězové!!!