Návštěva DDM (4. B)

Žáky 4. třídy čeká nyní ve vlastivědě i přírodovědě učivo o vodě. Proto jsme využili nabídku DDM Olomouc a 8. 10. 2021 jsme navštívili program s názvem „Voda nad zlato“. Žáci si prohloubili své znalosti o koloběhu vody v přírodě, o vodních tocích, o významu vody, dověděli se zajímavé informace o obyvatelích vodních systémů. Bylo velmi přínosné, že se také mohli zamyslet nad tím, jak je voda vzácná a hlavně, co udělat pro to, abychom vodu co nejméně znečisťovali a jak každý z nás může vodou  každodenně šetřit.