Arcibiskupský palác – první třídy

Dnes zamířili žáci 1.B a 1.C do Arcibiskupského paláce. Při prohlídce vnitřních prostor paláce děti hledaly sochy zvířat, místa, obrazy, předměty, na kterých byly vyobrazeny zvířata.

Děti nahlédly do tajemných zákoutí starobylého paláce i do tajných schránek. Nechyběly hádanky ani kvízy. Nové informace zakreslily do pracovních listů. Na závěr byl dětem na památku předán pamětní list.