Slabikářová slavnost prvních tříd

Žáci prvních tříd již zvládli všechny úkoly v Živé abecedě, dokáží přečíst několik písmena slabik,

Proto jim byl slavnostně předán Slabikář. V něm už budou číst slova a celé věty, aby se z nich stali zdatní čtenáři. Přejeme jim v tomto počínání mnoho úspěchů a hromadu trpělivosti.