Drama centrum (7.C)

V drama centru byl pro nás připravený preventivní program s názvem „Neboj se promluvit“, který poukazoval na nebezpečí spojené s internetem, sociálními sítěmi. Hravou formou jsme s tématem pracovali a zjišťovali, co je a není správné.

Program byl velmi pěkně připravený, žáky vtáhl do děje. Žáci se zapojovali, hráli a vymýšleli správné řešení.