Beseda – Doprava ve městech (5. roč.)

Žáci pátého ročníku se zúčastnili besedy na téma doprava ve městech. Jedná se o jedno z problematických témat dnešní doby. Společně jsme se podívali do samotné historie dopravy lidstva a ukázali si nejen aktuální problémy, ale i možná řešení, která by mohla napomoct k lepším zítřkům. Žáci se shodli, že každodenní kolony na hlavních cestách ve městě nejsou ideální. V některých situacích jsou auta prakticky nepostradatelná, ale třeba taková cesta na nákup nebo do školy se rozhodně může obejít bez aut. A může být i zábavná, například pomocí kola jako dopravního prostředku.