Dentální hygiena (první třídy)

V pátek 6.5. se první třídy zúčastnily besedy o dentální hygieně. Tuto besedu vedla studentka zubního lékařství z Olomouce.

Nejprve dětem poskytla teoretické informace o zubech a pak si žáci vyzkoušeli se svými zubními kartáčky správnou techniku čištění zubů. Nakonec pomoci “kouzelné vodičky“ proběhla kontrola účinnosti čištění zubů u dětí.

Přednáška byla přínosná a pro děti užitečná. Žáci si tuto nevšední hodinu moc užili.

zapsali tř. učitelky prvních tříd