ŠkolA v přírodě na Ramzové (5.B)

Žáci 5.B se v týdnu od 6. – 10.6. zúčastnili školy v přírodě na Ramzové. V Jeseníkách objevovali 7 starověkých divů světa, a plnili nejrůznější úkoly, aby pomohli malému, chudému chlapci z Korintu, zachránit jeho matku a sestru před otroctvím.

Přestože počasí dětem moc nepřálo, důkaz o existenci 7 divů světa, potřebný k záchraně před otroctvím, získaly, a ještě si u toho užily spoustu legrace.

 

Jejich dobrodružství začalo v pondělí na Olympu, kde hledaly odpovědi na otázky o Diově soše. Večer se přesunuly na Rhodos, aby rozsvítily světlo v přístavu, které držel kolos Rhódský v ruce, ale silný vítr ho uhasil.

 

V úterý ráno převážely děti suroviny mezi přístavy u Alexandrijskému majáku, odpoledne navštívily Artemidin chrám v Efesu, v podobě Jeskyní na Pomezí, a večer se staly efeskými sochaři a vytvářeli sošky do chrámu zasvěceného bohyni lovu a přírody – bohyni Artemis.

 

Ve středu děti navštívily Mauzoleumm v Halikarnássu, poslechly si příběh o lásce mezi panovníkem Mausolósem a jeho manželkou Artemis a vyluštily oslavný verš, který nechal kameník vytesat neznámým písmem nad vchodem do Mauzolea.

Odpoledne zhlédly, cestou do Lesního baru, Semiradiny visuté zahrady, kde poznávaly květiny, skládaly potrubí pro zavlažování zahrad a poslepu sázely květiny.

Večer si od náročných úkolů trošku odpočinuly a zařádily si v hotelovém bazénu.

 

Ve čtvrtek děti zamířily na pláň zvanou Gíza, kde se rozprostírá pyramidové pole. Tady se nacházel cíl jejich cesty. Na samém konci pyramidového města se tyčila pyramida, kterou nechal postavit jako svou hrobku faraón Tutanchámon. Jejím stavitelem byl nejlepší egyptský architekt Cheops, podle kterého se také jmenuje. Stavitele Cheopse zavraždili, aby neprozradil tajný vchod do hrobky, ale ten stačil zanechat tajné zprávy. Posledním úkolem bylo tedy vyluštit hieroglyfy a najít tajný vchod. Odměnou jim pak byl nejen sedmý důkaz existence starověkých divů světa, ale také nález faraonského poklad.

 

Všechny úkoly byly úspěšně splněny, a tak se děti v pátek po obědě vrátily, plni zážitků, zpět domů.