Tetiny v ZOO (3. A, 3. B)

Žáci třetích tříd v rámci hudební výchovy a prvouky navštívili kino Metropol, kde shlédli pořad Tetiny v ZOO.  Tetiny je seznamovaly se zvířaty, zazpívaly spoustu písniček, zatancovaly. Nezapomněly ani na obecenstvo – děti, ze kterých si vybíraly pomocníky a odměňovaly je malými dárečky. Celý sál si společně zazpíval a některé písničky doprovázel hrou na tělo.