Průkaz mladého cyklisty (5.B)

Hned na počátku nového školního roku navázali žáci 5.B na lekce dopravní výchovy, kterých se účastnili na konci minulého školního roku. Tentokrát je však čekalo nejen připomenutí důležitých pravidel silniční dopravy, ale také už praktická část výuky – jízdy na kole či koloběžce na dopravním hřišti.

První část – příprava na zkoušky, se konala v pondělí, středa byla vyhrazena pro samotnou zkoušku, která se skládala z písemného testu a praktické části. I přesto, že dopoledne bylo ovlivněno deštivým počasím a výpadkem elektrické energie na místě samotném, vše nakonec proběhlo zdárně a zkoušky dopadly výborně – Průkaz mladého cyklisty získali všichni žáci.

Pevně doufáme, že získané znalosti a dovednosti budou uplatňovat v reálné situaci, ať už v roli chodců či cyklistů.