DDM Potkan Pepík (3.A,B)

Na přírodovědný pořad zavítali třeťáci do DDM.
Pořadem je provázel potkan Pepík, který se svými kamarády žije ve společenství lidí už od středověku. Jeho kamarády nejsou žádná roztomilá zvířátka a dobrovolně by si je nikdo domů nepořídil – blecha, pokoutník, octomilka, rybenka, šváb, štěnice, štírek knihovní a mnoho dalších
živočichů. Interaktivní formou se děti dozvěděly zajímavosti o jejich životě a místě výskytu v našich domovech.
Tímto programem si žáci rozšířili učivo prvouky v kapitole Život ve městě.