Podzimní prohlídka Olomouce s kočkou Olou

V úterý 1. 1. žáci 4. A absolvovali podzimní prohlídku města s kočkou Olou. První zastávkou byla 75 m vysoká radniční věž, která prošla důkladnou rekonstrukcí. V horním patře věže se dochovala místnost věžného, jehož hlavním úkolem bylo hlídat město před požáry, povodněmi a nepřáteli. Žáci se dozvěděli, že stavbu městské radnice povolil městu již v roce 1378 moravský markrabě Jošt, takže původní budova bylo gotická.

Další zastávkou byly kašny. V centru Olomouce se nachází Herkulova kašna, Caesarova kašna, kašna Tritonů, Merkurova kašna, Jupiterova kašna, Neptunova kašna a novodobá Arionova kašna z roku 2002. Arionova kašna vznikla v rámci rekonstrukce Horního náměstí a doplnila tak soubor olomouckých barokních kašen inspirovaných antickou mytologií.

Poslední zastávkou byl Sloup Nejsvětější Trojice, který je největším seskupením barokních soch ve střední Evropě. Sloup měří 32 metrů.

Po prohlídce města jsme si vyplnili pracovní listy a zopakovali jsme si nabyté znalosti.