„Poezie hravě“ (4.B)

Dne 1.11. navštívili žáci 4.B knihovnu na Brněnské ulici s programem „Poezie hravě“.

Nejprve byly děti trošku nedůvěřivé, protože co je na básničkách asi tak zajímavého? To je přece nuda…

Ale v knihovně velmi brzy zjistily, že se mýlily, že se s poezií setkávají častěji, než si myslely, a že je to vlastně docela zábava.

Věděli jste, že například písničky jsou také jedna z forem poezie? Nebo že existují veršované pohádky? No

a písničky a pohádky má přece rád každý!

Paní knihovnice dětem nejprve připomněla základní pojmy, jako poezie, verš nebo rým a seznámila je s několika autory české poezie pro děti. Františka Hrubína, Jiřího Žáčka nebo Miloše Kratochvíla známe asi všichni, ale věděli jste, že básničky skládá třeba i hudebník Janek Ledecký nebo Lukáš Pavlásek?

Potom jsme poslouchali různé ukázky básní, mezi které paní knihovnice chytře zařadila i básně od současných moderních básníků, takže když nám básničky četla, všichni jsme dávali pozor, protože byly často hodně legrační. Hodně nás bavily třeba básničky o škole. Taková báseň „Samý pětky“ byla opravdu dobrá, ale rodiče s ní asi souhlasit nebudou…

Děti také hádaly veršované hádanky, hrály si s básničkami na ozvěnu, a nakonec se seznámily ještě s netradičním zápisem básní do kaligramů. To jsou básně, jejichž slova jsou uspořádána do tvaru, který vyjadřuje jejich obsah. Tak tohle se děti rozhodly určitě zkusit.