Chrám sv.  Václava (6.B)

Ve  středu, dne 15.3. navštívili žáci 6.B v rámci HV chrám sv.  Václava za účelem prohlídky varhan a seznámení se blíže s tímto složitým hudebním nástrojem. Průvodcem byl p. Karel Martínek, který je zároveň i  skvělým varhaníkem.  Kromě zajímavých informací  o varhanách nám i  prakticky představil  jejich klaviatury, nožní pedály a velké množství rejstříků.  Zahrál nejznámější skladbu pro varhany  od J.S.Bacha  – Toccata a fuga d moll a bravurně zaimprovizoval na žáky zadanou píseň „Spievanky, spievanky“.  Na závěr umožnil zvídavým žákům, aby si mohli hru na varhany sami vyzkoušet. To se jim náramně líbilo.