Battlefield

Žáci devátých tříd se účastnili dne 18. a 19. 4. soutěže Battlefield v lanovém centru Proud. Byla vytvořena tři družstva po šesti žácích, která zdolávala jak lanové překážky ve výškách, tak připravené úkoly na zemi. Stanoviště prověřovala jejich vzájemnou spolupráci, vědomosti týkající se operace Antimony probíhající během 2. světové války a ducha fair play. Žáci vynaložili své maximální úsilí a umístili se na 5. a 8. místě. Účastníkům děkujeme za reprezentaci školy a lanovému centru za organizaci soutěže.