Dopravní soutěž mladých cyklistů

Několik zástupců naší školy zakončilo uplynulý týden pro nás netradiční a novou soutěží pro žáky základních škol. Jednalo se o dopravní soutěž pro mladé cyklisty, jejíž smyslem je osvěta pro účastníky silničního provozu. Jsme si vědomi faktu, že některé děti se obávají jízdy na kole ve městech právě proto, že nejsou dostatečně obeznámeny s pravidly na silnicích apod. Na dopravním hřišti Semafor v Olomouci si tak žáci vyzkoušeli, jak zvládají jízdu po cestách s dopravním značením. Kromě toho zde byla zajímavá jízda zručnosti, která otestovala rovnováhu a ovládání kola. Žáci si také otestovali své zkušenosti s poskytováním první pomoci, stejně jako písemný test z pravidel silničního provozu pro cyklisty. Protože i sluníčko bylo ten den na naší straně, vraceli jsme se z akce s úsměvem od ucha k uchu!