Škola bez odpadu

Několik olomouckých škol, včetně té naší, se v uplynulých měsících snažilo snížit množství vyprodukovaného odpadu v rámci soutěže pořádané Statutárním městem Olomouc,                      ,,Škola bez odpadu,,

Naši žáci a žákyně pod vedením p. uč. Řezníčkové a p. vychovatelky Kubici se zaměřili se svým projektem na bioodpad. Z finanční dotace si na školní pozemek pořídili kompostér a do vnitřních prostor vermikompostér. Žáci naší školy pak do připravených nádob budou sbírat a již sbírají biodpad, vznikající ze zbytku zeleniny a ovoce ze svačin nebo z hodin vaření. Z vytřízeného odpadu tak bude vznikat úrodná hlína, kterou budeme využívat na nově vznikajících květinových či zeleninových záhonech.

Naše škola byla za realizaci projektu a za odprezentování své práce ve formě plakátu vyhodnocena mezi třemi nejlepšími školami a získala tak finanční odměnu, kterou můžeme dále využít na další (bez)odpadové aktivity ve škole.

Projekt bude probíhat i v dalším školním roce a my se určitě zapojíme a už teď se těšíme na další (bez)odpadové nápady.