Dentální hygiena (2. třídy)

V rámci prvouky, tématu: Zdraví, se žáci 2. B a 2. A zúčastnili besedy o dentální hygieně. Žáci se dozvěděli, kolik zubů má dětský chrup a kolik chrup dospělého člověka, co to je a jak vzniká zubní kaz, co je to zubní plak, jaké zubní kartáčky existují a jak si správně čistit zuby. Každý žák si přinesl svůj zubní kartáček a každý si vyzkoušel zuby vyčistit. Pro kontrolu jim paní přednášejí nakapaly dvě kapky modré vodičky na zoubky. Na špatně vyčištěných místech se objevil tmavě modrý povlak. Děti se na závěr prohlédly v zrcadle, jak mají modrá ústa, jako by jedly borůvky.

Beseda se nám velmi líbila.