Mezinárodní den stromů (4.A,5.A)

Dne 19. a 20. října si žáci 4. A a 5. A připomněli Mezinárodní den stromů, který se slaví ve více než 40 zemích světa. Tyto tematické dny měly za cíl žáky seznámit s významem stromů pro naši planetu a zároveň otevřít globální téma kácení a vypalování tropických deštných pralesů kvůli výrobě palmového oleje nebo prodeji drahého exotického dřeva.

V úvodu si děti zopakovaly důležitost stromů pro život na Zemi, části stromů a jejich funkce. Dále jsme řešili aktuální problémy, kterým stromy čelí v České republice např. napadení kůrovcem, monokultury nebo lesní požáry. Vysvětlili jsme si různé role, které stromy hrají v ekosystémech, od čištění vzduchu a udržování biodiverzity, až po regulaci klimatu.

Další hodina byla věnována problematice kácení tropických deštných pralesů. Žáci se dozvěděli, jakou rychlostí pralesy mizí, jaké důsledky to má pro životní prostředí a především živočichy, kteří v těchto oblastech žijí. Žáci měli za úkol zjistit, zda je na obalech od jejich svačin uvedeno, zda obsahují palmový olej, což vedlo k diskusi, které výrobky tento olej obsahují a které ne. Hledali jsme také důvody, proč některé firmy od používání palmového oleje ustoupily a jiné ho stále používají. Diskuse se vedla také o tom, jak my můžeme ovlivňovat něco, co se děje na opačné straně planety.

Vrcholem celé akce bylo vysazení třídního stromu na školní zahradě. Naším třídním stromem se stala hrušeň, kterou si žáci sami zasadili. Touto činností jsme si připomněli, že důležité je chránit stávající stromy, ale také přispět k jejich obnově.

Tyto tematické aktivity k Mezinárodnímu dni stromů nás povzbudily k aktivnímu zapojení do ochrany planety. Věříme, že podobné akce nám pomohou vytvořit udržitelnější budoucnost pro všechny stromy na naší planetě.