„Světová škola“ naše vizitka

Vizitka naší školy

Naše škola je místem, kde se spojuje vzdělávání s péčí o životní prostředí a zdravý životní styl. I když se nacházíme uprostřed sídliště, žáci mají k dispozici zahradu s nově vysazeným ovocným sadem, jezírkem a venkovní učebnou. Naše škola také využívá vlastní krytý bazén pro zlepšení fyzické kondice a celkového zdraví.

Jsme součástí ekologických iniciativ a projektů. Vzděláváme naše žáky o udržitelnosti, recyklaci a ochraně životního prostředí. Každý rok se žáci školy zapojují do ekologických akcí Ukliďme Česko a 72 hodin, během nichž zvelebují školní zahradu i okolí naší školy.

V rámci projektu Škola bez odpadu jsme zahájili třídění bioodpadu a kompostování jako první etapu uzavřeného cyklu jídla ve škole.

Chceme, aby se témata globálního vzdělávání stala více součástí života školy. Přímá práce na projektu spojeném s globálními tématy je nejlepší cestou, jak seznámit děti s aktuálním děním a ukázat jim možnosti, jak mohou problémy a výzvy řešit.