Pohádky celého světa (4.B)

Žáci 4.B navštívili městskou knihovnu, která pro ně připravila program Pohádky celého světa. Dověděli se jak a pro koho vznikaly v dávných dobách různé pohádky. Díky ukázkám procestovali různé kouty světa, aby zjistili že každou pohádku, ať je odkudkoli spojuje stejná linka – příběh má člověka poučit a hlavně – dobro vždy vítězí nad zlem.