Uzavření školy v pondělí 27. 11. 2023

Zaměstnanci školy se v uvedený den připojí k jednodenní stávce. Mimo provoz budou všechny součásti základní školy (základní škola, školní družina i školní jídelna).

Důvodem stávky je snaha zabránit především dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.  Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.