Beseda v knihovně (2. A,B))

Žáci druhých tříd navštívili knihovnu A. Šprince, kde se  v rámci českého jazyka zúčastnili besedy na téma: Žádní draci nejsou. Beseda začínala četbou z knihy stejného názvu od Jacka Kenta, kterou četli žáci třídy.  Nakonec jsme dospěli k tomu, že drak vlastně vyjadřoval naše emoce. Čím byl problém větší, neřešil se, tím více se drak zvětšoval. Když o některých věcech nechceme mluvit, děláme, že je nevidíme, tváříme se, že nejsou, narůstají do větších rozměrů, jako drak z naší knížky. Na závěr si každý svého draka nakreslil a vyjádřil tak své emoce v dané chvíli.