Malá technická univerzita

Výuku matematiky, prvouky a pracovních činností spojili naši prvňáčci v projektu Malé technické univerzity.

V duchu Komenského „školy hrou“ děti v programu Stavitel města rozvíjely technické, logické a manuální dovednosti.

Nejprve poznávaly město a jeho důležité budovy. Následně ve skupinkách vybudovaly velkou městskou komunikaci. V dalším kroku děti postavily z kostek lega jednotlivé budovy, které potom umístily kolem vytvořené městské silnice.

V závěru lekce si děti zahrály hru na kartografy a učily se pracovat s mapou.

Lekce byla velmi zajímavá, získané dovednosti děti využijí kromě školy i v praktickém životě.