Bankéři u nás (9.B,C)

Odborníci z praxe si pro žáky připravili workshop na téma Finanční gramotnost. Žáci devátých tříd se pomalu, ale jistě připravují na start do další etapy, a to nejen studijní. Čeká je více samostatnosti, ale také více odpovědnosti. Nedílnou součástí jejich aktivit je již nyní nakládání s různým množstvím financí, a to různou formou.

Seznámení s historickým vývojem vzniku a potřeby peněz, se základními odbornými pojmy ze světa financí a s možnostmi nakládání s penězi žákům představili experti přímo z banky.

Dalšími tématy bylo šetření, forma rozpočtů a možnosti investice u nás. Běžně se žáci setkají i s podvodníky v této oblasti, proto byli seznámeni s riziky a projevy takovéhoto jednání v různé podobě.

Na závěr aktivit si žáci vyzkoušeli v malém kvízu, zda si nějaké informace odnášejí a získali tak i drobné upomínkové předměty banky.

Děkujeme zaměstnancům banky za tuto smysluplnou podporu výuky.