Čtení v MŠ Bieblova (třetí třídy)

V pátek 26. ledna 2024 se děti ze třetích tříd vypravily do mateřské školy Bieblova.

Každý třeťák si s sebou vzal oblíbenou knížku, která je vhodná pro menší děti a má také spoustu hezkých obrázků.

Po příchodu do školky už předškoláci čekali na příchod třeťáků. Starší děti si pak vybraly jednoho malého žáčka, kterému přečetly pohádku nebo krátkou ukázku z knihy.

Pak si společně ve dvojici povídali, o čem kniha je, jestli jim také doma někdo čte, jakou mají oblíbenou pohádku a co je baví.

Na závěr zazpívaly děti z MŠ za doprovodu klavíru písničku o zimě a společně se všichni rozloučili písničkou Tři citrónky.

Akce se vydařila a čtenáři – třeťáci dostali pozvání na dalších čtení.