„Mezi námi děvčaty“ (děvčata 6. tříd)

Dne 26. 1. 2024 se uskutečnila přednáška o dospívání „Mezi námi děvčaty“ pro děvčata 6. tříd.
Lektorka poutavou formou přiblížila dívkám problematiku dospívání, aby získaly základní vědomosti o anatomii a fyziologii lidského těla, osvojily si správné pojmenování rozmnožovacího ústrojí a pochopily souvislosti reprodukčního zdraví s budoucí úlohou matky. Umožnila dívkám chápat fyzické a psychické změny, kterými budou procházet nebo již procházejí, a uvědomit si, že tyto změny jsou běžnou součástí jejich vývoje. Vysvětlila jim vliv pohlavních hormonů na ženské tělo a na jeho změny, aby chápaly menstruační cyklus jako přirozenou součást života ženy – jako projev zdraví a ne jako nemoc. Paní lektorka také poučila děvčata o potřebných hygienických návycích a jejich významu pro zdraví a poskytla jim informace o výrobcích dámské hygieny a jejich používání.