Přijímací zkoušky nanečisto (9.A,B,C)

Čas se nám přehoupl do druhého pololetí. Žáci devátých tříd uzavřeli třetí své tolik potřebné pololetní vysvědčení a čeká je únorové definitivní rozhodování o tom, co budou dělat po ukončení základní školy. ZvažujÍ studium na různých typech středních škol a letos nově i jejich prioritu při seřazení na přihlášce.

Jedním z kamínků na misce vah při rozhodování může být počet bodů na testech k přijímacím zkouškám. Mnozí již trénují konkrétní typy úloh a zadání. Pomalu, ale jistě si tak vytvářejí strategii pro co nejúspěšnější vypracování testu. Někteří však stále nedosahují ani potřebného minima počtu bodů k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek. Z tohoto důvodu vytvořily vyučující českého jazyka a matematiky na naší škole pro žáky cvičné testy, které vycházejí ze zadání a zkušeností studentů z uplynulých ročníků. Nabídli jsme žákům simulaci jejich důležitého dopoledne, které je v polovině dubna čeká. Příští týden jim předáme výsledky, které zpracováváme anonymně – pod číselným kódem žáků.

Již nyní máme pozitivní ohlasy z řad rodičů i žáků. Věříme, že některým žákům pomůže tato dobrovolná aktivita jak v rozhodování, tak v plánování dalšího tréninku.

Všem žákům přejeme, ať si dobře zvolí a úspěšně projdou celou cestu ke svému cíli.