Kouzelná talkshow  „O recyklaci odpadu“ v našem městě

Žáci prvního stupně naši školy se zúčastnili moderované talkshow, zaměřené na využití jednotlivých druhů odpadu (papír, plast, nápojové kartony, sklo). Ke každému z těchto  druhů odpadů děti shlédly krátká videa z našeho města, jehož cílem bylo jejich správné třídění, s maximálním zaměřením na co nejefektivnější využití  odpadu komunikálního. Žáci zažili i velké překvapení z přítomnosti oblíbeného herce Michala Nesvadby, tvůrce dětského filmového seriálu Kouzelná školka. Dětem se dostalo i radostné možnosti se s Michalem vyfotit.  Dalším významným hostem byl i náměstek primátora města p. Filip Žáček, který má na starosti zpracování a recyklaci městských odpadů.

Akce se dětem líbila, poznatky lze využít v předmětu prvouky.