Požár střechy školní dílny

Ve čtvrtek 14. 3. 2024 v odpoledních hodinách došlo v souvislosti s opravou střechy k zahoření krytiny střechy nad školní dílnou. Požár byl rychle lokalizován a následně proběhl rychlý zásah hasičů. V prostorách školní dílny ani v přilehlých prostorách se nikdo nenacházel – nikdo nebyl ohrožen. Velitel hasičů vyhodnotil ostatní části budovy školy jako bezpečné a nebyla potřeba další evakuace. V současné době je odstraněna vrchní část střechy nad školní dílnou a je provizorně zakryta. Díky profesionálnímu přístupu hasičů jsou škody na vnitřních částech budovy minimální. Děkujeme za to. Provoz školy (mimo školní dílnu a keramickou dílnu) není nijak omezen.