Sportovní dopoledne pro MŠ

V pondělí 25. 3. naši školu navštívila MŠ Bieblova, pro kterou žáci třetích tříd připravili sportovní dopoledne v tělocvičně naší školy.

Bylo připraveno deset stanovišť s různými úkoly – prolez tunel, hoď na cíl, prokličkuj území,

přelez překážku, přeručkuj, tref branku, válej sudy….

Žáčci MŠ se za pomoci starších dětí vyřádili a odcházeli spokojeně zpět do mateřské školky.