Den Země alias vycházka do přírody

Propojit dvě plánované mimoškolní akce se podařilo žákům a učitelům II. stupně v rámci Dne Země. Vycházkou do přírody navštívili zajímavé lokality. V rámci akce Ukliďme Česko jsme tato místa následně zbavili odpadu a nečistot.

Šesté ročníky navštívily Kartouzku na Svatém Kopečku, kde si mohly prohlédnout zříceninu středověkého hradu. Sedmé ročníky prošly Slavonínský les a po svačince i trochu posportovaly na Kaprodromu. Osmé ročníky zavítali do Litovelského Pomoraví, navštívily centrum ekologické výchovy na Sluňákově a odpočinuly si v okolí Lovecké chaty. Jedna skupina našich deváťáků dojela vlakem do Velké Bystřice, kde si prohlédla zámecký park a zrekonstruované náměstíčko. Kolem říčky Bystřičky se ,,pěškobusem“ vracela do Olomouce. Druhá skupina prošla Černovírem ke kyselce a cestou zpět posbírala i odpadky kolem cyklostezky.

Akce byla velice zdařilá a prospěšná. K dobré pohodě přispělo nejen počasí, ale i radost z pohybu na čerstvém vzduchu a v zeleni. Děti vypadaly spokojeně, povykládaly si snad vše, na co v běžném „školním prostředí“ není čas a zkrátka si tuto vycházku užily na pohodu.                                                                               Mgr. Romana Řezníčková, vedoucí akce