Listování s Lukášem Hejlíkem

Žáci prvních a třetích tříd se zúčastnili programu „Listování s Lukášem Hejlíkem“ v kině Metropol. Dětem se představili hrdinové knížky „Kvak a Žbluňk“ v podání Lukáše Hejlíka a Pavla Oubrami, jako Kvak a jeho nerozlučný  kamarád Žbluňk. Zábavné, dramatické vystoupení postupně vtáhlo do děje známé knížky „Kvak a žbluňk“ všechny přítomné děti. Název „Listování“ jistě vznikl ze způsobu jakým tento pořad aktéři pojali – předčítali dětem přímo z knihy, k tomu hráli, zpívali, tančili. Zazněly popěvky a pokřiky, které děti spontánně s nadšením opakovaly. Herci žáky hravou formou motivovali k tomu, aby si oblíbili knihy a čtení.

Poznatky z programu žáci využijí v hodinách českého jazyka a literatury.

Zapsaly třídní učitelky