Preventivní program – Buď HIV negativní, chraň si svůj život (9.B,C)

chraň si svůj život.

Program byl zaměřen na prevenci HIV/AIDS a jiných pohlavně přenosných nemocí. Program probíhal hravou formou. Žáci pracovali ve skupinách, soutěžili a získali povědomí o tom, jak se před těmito nemocemi ochránit.

Program byl velmi pěkně připraven, teorie se prolínala s praxí.  Malé dárečky také potěšily.

Waclawiková