Třídění odpadu (3.C)

Žáci 3. C se zúčastnily besedy o „Třídění odpadu“. V úvodu si připomněli význam slova recyklace a diskutovali o tom, co toto prakticky znamená. Dále následovaly aktivity:

1. úkol v pracovním listu – děti se měly pokusit o odhad délky rozkladu jednotlivých materiálů v přírodě np. jablko, slupka od banánu, jednorázové pleny, sklo, plechovky …

2. hledání obrázků s odpadky, následné přiřazení do správných obrázků kontajnerů

3. osmisměrka (pracovní list) – zaměřený na druhy odpadů, tajenkou byla – udržitelnost

4. seznámení s pojmem „udržitelnost“, zamyšlení a  pobídka ke změně smýšlení či chování, které by chránilo naši přírodu – např. kupování potravin bez obalu, používání opakované lahve na pití, oděvů „z druhé ruky“, správné a důsledné třídění odpadu.

Žáci využijí poznatky z besedy v hodinách prvouky.