Návštěva Dramacentra Olomouc (4.A)

Zdravé a pozitivní klima je nezbytnou podmínkou toho, aby se naši žáci cítili ve škole dobře. Z tohoto důvodu jsme pro kolektiv 4. A zajistili vícestupňové preventivní programy Sdružení D. Dne 9. května se konalo již druhé setkání, tentokrát s názvem „Kryštofe, neblbni“.

Náplní lekce bylo strukturované drama s prvky osobnostně-sociální výchovy, jehož námětem je kniha Ivy Procházkové s názvem „Kryštofe, neblbni a slez dolů !“. Hlavním hrdinou příběhu je chlapec, kterému se právě nic nedaří, jeho dětská duše je přetížená a potřebuje pomoc. Žáci se stávají spolutvůrci děje, svojí zkušeností, intuicí a fantazií rozvíjejí příběh a hledají pro Kryštofa vhodná řešení. Učí se, že se věci nemají řešit unáhleně a s „horkou hlavou“. Díky prožitku se u nich formují takové hodnoty a postoje, které pomáhají předcházet a zamezit projevům rizikového chování. Vzhledem k aktivnímu a bezprostřednímu zapojení všech žáků do hry věřím, že program splnil svůj cíl a poučení z příběhu pomůže žákům řešit i jejich případné obtížné situace, že si žáci vybaví i to, jak je ve vztazích důležitá empatie a spolu sdílení, které jde ruku v ruce s nabídkou pomoci těm, kteří ji právě potřebují.
                                                                                                                        

                                                                                                                        Ivana Hegrová