Zájezdu do Pasova

V sobotu, dne 11.5.2024  se vybraní žáci ze 6., 7. a 8. ročníků zúčastnili  kulturně poznávacího zájezdu do německého Pasova (Passau), kde měli možnost seznámit se blíže s jedním z nejhezčích měst celého Německa. Město leží  na soutoku 3 řek, Dunaje, Innu a Ilzu (řeky mají odlišné zbarvení vody) a právě  to dělá toto město kouzelným. S panem průvodcem jsme prošli historické centrum, nahlédli jsme do dómu sv. Štěpána, kde se nacházejí největší varhany na světě, viděli jsme starou radnici s nejhezčí věží v Pasově, dále pak obě pevnosti nad městem i přímo u Dunaje a také kostel sv. Michala a Schaiblingsturm.  Odpoledne jsme se nalodili na výletní loď, která se plavila jak po Dunaji, tak i po Innu a všechny tyto památky jsme mohli pozorovat z dálky. Při zpáteční cestě do ČR jsme zavítali  ještě do druhé německomluvící země – Rakouska, kde jsme navštívili  město Linz a nad ním tyčící se Pöstlingberg, ze kterého byl úchvatný výhled na celé město ležící na Dunaji.

Stejskalová