Medvědi pro mateřskou školu (žákovský parlament)

Úplně nový nápad a úplně nová akce a úplně plné nádvoří a zahrada naší školy …. Tak nějak vypadalo čtvrteční dopoledne u nás. Žákovský parlament si připravil pro své malé kamarády několik stanovišť v prostorách atria školy s naučnými, zábavnými, ale i sportovními tématy. Vytvořili jsme skupinky dětí ze školky, které celým dopolednem doprovázeli jejich patroni z řad našich žáků. Požádali jsme o pomoc i naše ochotné spolužáky, abychom to vše zvládli.

Atmosféra byla úžasná. Moc se nám líbilo propojení všech věkových kategorií a máme radost, že se akce takto vydařila. Pro nás to byla opravdu úplně nová zkušenost – bylo potřeba brát ohled na věk, výšku i dovednosti dětí. Také jsme vyřešili, že ty nejmenší neumí psát a číst, měnili jsme po kratších intervalech aktivitky a zařadili jsme i sportovní hry.

Děkujeme všem spolužákům, kteří nám se zajištěním akce pomohli.

Medvědi